Hüvitised

Hambaravihüvitised:

  • Alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele võimaldab haigekassa tasuta hambaravi.
    Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.
  • 260 eurost  hambaproteeside hüvitist makstakse 63-aastastele ja vanematele, ravikindlustust omavatele töövõimetuspensionäridele ning vanaduspensionäridele kord kolme aasta jooksul.21