Hüvitised

Laste hambaravi

Virudent Hambaravil on leping Tervisekassaga alla 19-aastaste laste hambaravi hüvitamiseks.

Alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele võimaldab Tervisekassa tasuta hambaravi.

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

Täiskasvanute hambaravi

Lepingut Tervisekassaga ravi hüvitamiseks ei ole.

Proteesihüvitis

Virudent Hambaravil on leping Tervisekassaga proteeside hüvitamiseks. Proteesihüvitise summa on kolme aasta peale 260 eurot ning kehtib kõigile osalise või puuduva töövõimega inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üle 63-aastastele ravikindlustatud eakatele.

Scroll to Top