Proteesimine

Millal on vajalik proteesimine?

Proteesimise vajadusest hakatakse rääkima siis, kui kaariese tüsistuste, trauma või igemehaiguste tõttu on hävinud kas ulatuslik osa hambakoest või toimunud hamba/hammaste kaotus.

Eesmärk

Proteesimise kõige tähtsam eesmärk on hammaste funktsiooni taastamine ning esteetika tagamine. Inimene on tervik ning puuduvatest hammastest häiritud mälumisfunktsioon hakkab mõjutama ka lõualiigese ning lihaskonna tööd. Kvaliteetsed proteesid parandavad elu kvaliteeti.

Proteesi liigid

Arvestades patsiendi suuõõne seisundit ning meditsiinilisi näidustusi on võimalik proteesiarstil valida kas suust eemaldatavad (plaat-, tugibüügel- ja totaalprotees), suhu kinnitatavad proteesid (kroonid, laminaadid, sillad, panused, implantaadikroonid) või kombineeritud proteeslahendused (ühildatakse suhu fikseeritud ja suust ärakäidav protees).

Suhu kinnitatavad proteesid

Ravi kulg

Proteesimine on tegelikult komplekse hambaravi viimane etapp. Proteesimise eelduseks on ravitud ja korras suu, mis eeldab hamba- ja igemehaiguste ravi ning lootusetute hammaste eemaldamist.
Parima proteesimislahenduse valimiseks on vajalik arsti ja patsiendi koostöö ning vastavalt patsiendi ravi vajadustele ning võimalustele koostatakse personaalne raviplaan ning määratakse ravietapid.
Proteesi ajaline valmimine sõltub proteesi liigist ning ka raviplaani ulatusest. Suuremad ja kompleksemad tööd on töömahukamad ning lõpptulemuse saavutamiseks võib kuluda rohkem kui aasta.


 Hambumuse fikseerimine artikulaatoriga

Intraoraalne skänner
Intraoraalne skänner

Hooldus

Kõige raskem periood on esimestel nädalatel suust ärakäidava proteesiga harjumine ja kohanemine. Kui tunnete, et protees hõõrub või tekitab valu, siis pöörduge kindlasti hambaarsti poole, kes saab proteesi korrigeerida. Ärge ise kodus proteese kohendage ega lihvige! Kui ebamugavuse tõttu proteese ei kanta, siis võib juhtuda, et hiljem ei pruugi protees enam suhu sobituda.
Proteese tuleb puhastada ja hooldada sarnaselt hammastele.
Loe hooldus- ja puhastusjuhiseid proteeside, kroonide ja sildade kohta siit.

Scroll to Top